fbpx Katarzyna Marta Wajszczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Marta Wajszczyk

Katarzyna Marta Wajszczyk

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 2013 roku

Katarzyna Marta Wajszczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konflikt w  szkole. Szkoła w  konflikcie. Studium etnograficzne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Bauman

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Andrzej Olubiński

Dyplom nr 3634.


Gdańsk, 19 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: