fbpx Adam Henryk Klimek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Henryk Klimek

Adam Henryk Klimek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Adam Henryk Klimek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu prawnego gruntów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Hopej, prof. dr hab. Andrzej Hopfer, prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Dyplom nr 3637.


Gdańsk, 07 maja 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: