fbpx Anna Maria Kujawa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Kujawa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Kujawa

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Anna Maria Kujawa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie narzędzi controllingu w  przedsiębiorstwach województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Henryk Lelusz, prof. UG, dr hab. Przemysław Lech

Dyplom nr 3639.


Gdańsk, 07 maja 2013 r.