fbpx Maria Halina Staszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Halina Staszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Halina Staszak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Maria Halina Staszak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model procesowego systemu organizacji niepublicznej szkoły wyższej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Hopej, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3638.


Gdańsk, 07 maja 2013 r.