fbpx Agnieszka Urszula Miłkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Urszula Miłkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Urszula Miłkowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2013 roku

Agnieszka Urszula Miłkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne młodzieży z  rodzin zastępczych spokrewnionych i  niespokrewnionych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, dr hab. Alicja Maria Kalus

Dyplom nr 3640.


Gdańsk, 10 maja 2013 r.