fbpx Paweł Pettke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Pettke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Pettke

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2013 roku

Paweł Pettke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geneza i  charakter prawny zakładowej organizacji zwiazkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Dyplom nr 3644.


Gdańsk, 24 maja 2013 r.