fbpx Marek Andrzej Rutka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Andrzej Rutka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Andrzej Rutka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2013 roku

Marek Andrzej Rutka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model oceny procesów szkoleniowych w  zarządzaniu zasobami ludzkimi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Zając, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 3647.


Gdańsk, 05 czerwca 2013 r.