fbpx Ida Maria Marciniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ida Maria Marciniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ida Maria Marciniak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Ida Maria Marciniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy własne w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego i ich przekład na język rosyjski. Dialog kultur”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Recenzenci: prof. AP, dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga

Dyplom nr 3653.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.