fbpx Elżbieta Żukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Żukowska

Elżbieta Żukowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Elżbieta Żukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Religia dawnych Słowian we  współczesnej polskiej prozie fantasty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Anna Gemra, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 3655.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: