fbpx Szymon Dąbrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Szymon Dąbrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Szymon Dąbrowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Szymon Dąbrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pedagogika religii Józefa Tischnera. Poszukiwanie nowego modeluedukacji religijnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Patalon

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

Dyplom nr 3656.


Gdańsk, 19 czerwca 2013 r.