fbpx Stanisław Melchior Rzyski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Melchior Rzyski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Melchior Rzyski

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2013 roku

Stanisław Melchior Rzyski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wielowymiarowa przestrzeń miejska i  jej wpływ na  jakość życia mieszkańców Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maria Jakóbczyk-Gryszkiewicz, prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki

Dyplom nr 3661.


Gdańsk, 21 czerwca 2013 r.