fbpx Przemysław Piwowarczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Piwowarczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Piwowarczyk

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2013 roku

Przemysław Piwowarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cechy osobowości młodzieży społecznie przystosowanej i  młodzieży niedostosowanej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Machel, prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

Dyplom nr 3667.


Gdańsk, 02 lipca 2013 r.