fbpx Katarzyna Elżbieta Eremus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Elżbieta Eremus

Katarzyna Elżbieta Eremus

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2013 roku

Katarzyna Elżbieta Eremus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między tradycją a nowoczesnością - świat spraw kobiecych w utworach literackich i publicystycznych Natalii Krzyżanowskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska

Dyplom nr 3671.


Gdańsk, 15 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: