fbpx Robert Kowalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Kowalski

Robert Kowalski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2013 roku

Robert Kowalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Der Kleistsche Begriff der Marionette als Erläuterungsmodus der literarischen Weltauffassung im Schaffen von Albert Drach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura niemieckojęzyczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak

Recenzenci: prof. KUL, dr hab. Marek Michał Jakubów, dr hab. Tomasz Waszak

Dyplom nr 3672.


Gdańsk, 15 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: