fbpx Ewa Leszczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Leszczyńska

Ewa Leszczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2013 roku

Ewa Leszczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fremdverstehensfördernde Potentiale Literarischer Texte im DaF-Unterricht für Fortgeschrittene”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, dr hab. Krzysztof Nerlicki

Dyplom nr 3673.


Gdańsk, 15 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: