fbpx Piotr Maciej Mielcarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Maciej Mielcarek

Piotr Maciej Mielcarek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 2013 roku

Piotr Maciej Mielcarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model nadzoru i  obsługi informatycznej w  polskich holdingach elektroenergetycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, prof. dr hab. Bernard F. Kubiak

Dyplom nr 3679.


Gdańsk, 24 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: