fbpx Monika Agnieszka Popow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Agnieszka Popow

Monika Agnieszka Popow

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 września 2013 roku

Monika Agnieszka Popow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wizerunki polskości w  podręcznikach języka polskiego w  gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, dr hab. Eva Zamojska

Dyplom nr 3693.


Gdańsk, 25 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: