fbpx George Joshep Toepfer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

George Joshep Toepfer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

George Joshep Toepfer

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2013 roku

George Joshep Toepfer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„An insight into Aboriginal History, Culture and its Effects on Aboriginal Education”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia kultury

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Bęben

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Marian Olszewski, prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 3688.


Gdańsk, 23 września 2013 r.