fbpx George Joshep Toepfer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

George Joshep Toepfer

George Joshep Toepfer

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2013 roku

George Joshep Toepfer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„An insight into Aboriginal History, Culture and its Effects on Aboriginal Education”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia kultury

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Bęben

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Marian Olszewski, prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 3688.


Gdańsk, 23 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: