fbpx Hubert Jando | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hubert Jando

Hubert Jando

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2013 roku

Hubert Jando

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Patrole bojowe ORP Orzeł w służbie II Flotylli Okrętów Podwodnych w Rosyth oraz hipotezy dotyczace jego zatonięcia ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Komorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Makowski, prof. dr hab. Waldemar Stanisław Rezmer

Dyplom nr 3687.


Gdańsk, 23 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: