fbpx Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk

Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2013 roku

Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola e-learningu w  edukacji polonistycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Błażejewski, prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepaniak

Dyplom nr 3686.


Gdańsk, 19 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: