fbpx Anna Maria Bielecka-Mateja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Bielecka-Mateja

Anna Maria Bielecka-Mateja

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2013 roku

Anna Maria Bielecka-Mateja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje prozy powieściowej Witolda Gombrowicza w  teatrze polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk

Dyplom nr 3683.


Gdańsk, 19 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: