fbpx Rafał Raczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Raczyński

Rafał Raczyński

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 września 2013 roku

Rafał Raczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zbiorowość polonijna w  Islandii: przeszłość i  teraźniejszość”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Polak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. UMK, dr hab. Jacek Knopek

Dyplom nr 3682.


Gdańsk, 17 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: