fbpx Piotr Konrad Kurpiewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Konrad Kurpiewski

Piotr Konrad Kurpiewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2013 roku

Piotr Konrad Kurpiewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Film historyczny w Polsce Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Eisler, prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki

Dyplom nr 3696.


Gdańsk, 18 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: