fbpx Marek Skwarcow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Skwarcow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Skwarcow

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2013 roku

Marek Skwarcow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja specjalisty w  polskim prawie karnym. Studium procesowo-kryminalistyczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Krzysztof Cieślak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UWM, dr hab. Jerzy Wojciech Kasprzak

Dyplom nr 3700.


Gdańsk, 24 października 2013 r.