fbpx Sabina Joanna Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sabina Joanna Nowak

Sabina Joanna Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2013 roku

Sabina Joanna Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prognozowanie stóp zwrotu z  walorów notowanych na  Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A. na  podstawie informacji o  nierównowadze rynków cząstkowych ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Paweł Krzysztof Miłobędzki

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. UG, dr hab. Tadeusz Witold Bołt

Dyplom nr 3701.


Gdańsk, 04 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: