fbpx Ewa Zimnowłocka-Łozyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Zimnowłocka-Łozyk

Ewa Zimnowłocka-Łozyk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2013 roku

Ewa Zimnowłocka-Łozyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model adaptacji zawodowej pracownika w  firmach rekrutacyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3702.


Gdańsk, 04 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: