fbpx Krzysztof Michał Smalara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Michał Smalara

Krzysztof Michał Smalara

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2013 roku

Krzysztof Michał Smalara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksander Herman, prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski

Dyplom nr 3704.


Gdańsk, 04 listopada 2013 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.56 MB
PDF icon Recenzja 22.45 MB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2015 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: