fbpx Anna Maria Szabowska-Walaszczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Szabowska-Walaszczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Szabowska-Walaszczyk

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2013 roku

Anna Maria Szabowska-Walaszczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komplementarny i  suplementarny charakter dopasowania pracownika do  organizacji jako wyznacznik zaangażowania w  pracę”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Recenzenci: prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. UJ, dr hab. Aleksandra Tokarz

Dyplom nr 3706.


Gdańsk, 05 listopada 2013 r.