fbpx Krystyna Maria Urbańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Maria Urbańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Maria Urbańska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2013 roku

Krystyna Maria Urbańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo podmiotowe do  dobrego środowiska w  prawie międzynarodowym i  polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UŁ, dr hab. Piotr Korzeniowski

Dyplom nr 3708.


Gdańsk, 20 listopada 2013 r.