fbpx Piotr Józef Derengowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Józef Derengowski

Piotr Józef Derengowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2013 roku

Piotr Józef Derengowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polacy w wojnie secesyjnej 1861-1865”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Rusinowa, prof. PWSZ, dr hab. Piotr Olender

Dyplom nr 3717.


Gdańsk, 02 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: