fbpx Karol Tadeusz Nawrocki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karol Tadeusz Nawrocki

Karol Tadeusz Nawrocki

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2013 roku

Karol Tadeusz Nawrocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976 - 1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Kazimierz Dudek, prof. dr hab. Wojciech Józef Polak

Dyplom nr 3718.


Gdańsk, 02 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: