fbpx Joanna Barbara Starosielska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Barbara Starosielska

Joanna Barbara Starosielska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 listopada 2013 roku

Joanna Barbara Starosielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet w instytucjach i przedsiębiorstwach regionu słupskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3721.


Gdańsk, 03 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 13:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: