fbpx Joanna Barbara Starosielska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Barbara Starosielska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Barbara Starosielska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 listopada 2013 roku

Joanna Barbara Starosielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet w instytucjach i przedsiębiorstwach regionu słupskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3721.


Gdańsk, 03 grudnia 2013 r.