fbpx Krzysztof Jacek Kranicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Jacek Kranicki

Krzysztof Jacek Kranicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2013 roku

Krzysztof Jacek Kranicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sacrum w poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Recenzenci: prof. UKSW, dr hab. Wojciech Feliks Kudyba, prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Dyplom nr 3723.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: