fbpx Maliha Kabir | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maliha Kabir | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maliha Kabir

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 2013 roku

Maliha Kabir

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synthesis and thermal behaviour of 2,2'-bipyridine divalent transition metal chlorides and hexachloroplumbates. Stability and features of lead chlorides and chloroplumbates”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska, prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski

Dyplom nr 3725.


Gdańsk, 16 grudnia 2013 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.89 MB
PDF icon Recenzja 22.5 MB