fbpx Magdalena Iwona Wawrzyniak-Śliwska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Iwona Wawrzyniak-Śliwska

Magdalena Iwona Wawrzyniak-Śliwska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2013 roku

Magdalena Iwona Wawrzyniak-Śliwska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nauczycielskie dyskursy autonomii uczniowskiej w  edukacji zintegrowanej i  we  wczesnym nauczaniu języka angielskiego. (Analiza porównawcza)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka

Dyplom nr 3735.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: