fbpx Arkadiusz Harasimiuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Harasimiuk

Arkadiusz Harasimiuk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2013 roku

Arkadiusz Harasimiuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modele referencyjne procesów i  usług pośrednictwa finansowego z  wykorzystaniem metod BPM i  SOA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Celina Maria Olszak, prof. UG, dr hab. Przemysław Zbigniew Lech

Dyplom nr 3740.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: