fbpx Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska

Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2013 roku

Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość literacka Zofii Niedźwieckiej (pseudonim Bohowityn) - wybrane problemy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Recenzenci: dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UG, dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska

Dyplom nr 3737.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: