fbpx Emilia Agnieszka Lubecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Emilia Agnieszka Lubecka

Emilia Agnieszka Lubecka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 2014 roku

magister

Emilia Agnieszka Lubecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„1D-4D NMR w analizie struktury i konformacji biomolekuł: od analogów wazopresyny do drugiej cysteinowej pół-domeny katalitycznej enzymu E1 aktywującego ubikwitynę”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

Recenzenci: prof. PWr, dr hab. Piotr Bartłomiej Młynarz, prof. UG, dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

Dyplom nr 3775.


Gdańsk, 23 kwietnia 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.18 MB
PDF icon Recenzja 24.15 MB
Data publikacji: wtorek, 25 marca 2014 roku, 11:15
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 listopada 2015 roku, 11:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach