fbpx Anna Śladewska-Marquardt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Śladewska-Marquardt

Anna Śladewska-Marquardt

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2014 roku

Anna Śladewska-Marquardt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identification of the interaction structures of human cystatin C and monoclonal antibodies by mass spectrometry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Lech Dadlez, prof. UG, dr hab. Adam Jerzy Lesner

Dyplom nr 3757.


Gdańsk, 24 marca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.21 MB
PDF icon Recenzja 22.74 MB
Data publikacji: wtorek, 8 kwietnia 2014 roku, 9:29
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba