fbpx Anna Śladewska-Marquardt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Śladewska-Marquardt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Śladewska-Marquardt

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2014 roku

Anna Śladewska-Marquardt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identification of the interaction structures of human cystatin C and monoclonal antibodies by mass spectrometry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Lech Dadlez, prof. UG, dr hab. Adam Jerzy Lesner

Dyplom nr 3757.


Gdańsk, 24 marca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.21 MB
PDF icon Recenzja 22.74 MB