fbpx Katarzyna Maria Osiecka-Brzeska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Maria Osiecka-Brzeska

Katarzyna Maria Osiecka-Brzeska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2014 roku

Katarzyna Maria Osiecka-Brzeska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, prof. US, dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel

Dyplom nr 3756.


Gdańsk, 19 marca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 8 kwietnia 2014 roku, 14:10
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba