fbpx Justyna Katarzyna Czupryniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Katarzyna Czupryniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Katarzyna Czupryniak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2014 roku

Justyna Katarzyna Czupryniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia nad właściwościami centrów chromoforowych, jonoforowych i redoks-aktywnych włączonych w struktury łańcuchów zawierających ugrupowania amidowe i aminowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Marek Schroeder, prof. UG, dr hab. Karol Jan Krzymiński

Dyplom nr 3758.


Gdańsk, 24 marca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.78 MB
PDF icon Recenzja 23.65 MB