fbpx Justyna Katarzyna Czupryniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Katarzyna Czupryniak

Justyna Katarzyna Czupryniak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2014 roku

Justyna Katarzyna Czupryniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia nad właściwościami centrów chromoforowych, jonoforowych i redoks-aktywnych włączonych w struktury łańcuchów zawierających ugrupowania amidowe i aminowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Marek Schroeder, prof. UG, dr hab. Karol Jan Krzymiński

Dyplom nr 3758.


Gdańsk, 24 marca 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.78 MB
PDF icon Recenzja 23.65 MB
Data publikacji: czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 9:17
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 10:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba