fbpx Małgorzata Kudlik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Kudlik

Małgorzata Kudlik

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2014 roku

Małgorzata Kudlik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Имя собственное в детской и молодежной литературе:
 культурологический и переводческий аспекты
(на основе цикла о Гарри Поттере Дж. К. Ролинг)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Recenzenci: prof. UKW, dr hab. Marek Marszałek, prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Dyplom nr 3760.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 10:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 października 2014 roku, 9:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba