fbpx Magdalena Anna Kosińska-Gałęzowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Anna Kosińska-Gałęzowska

Magdalena Anna Kosińska-Gałęzowska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2014 roku

Magdalena Anna Kosińska-Gałęzowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Program odnowy religijnej i obyczajowej w zakonie i państwie krzyżackim podczas rządów wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Czaja, prof. UG, dr hab. Rafał Kazimierz Kubicki

Dyplom nr 3763.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba