fbpx Paweł Marcin Chyc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Marcin Chyc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Marcin Chyc

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2014 roku

Paweł Marcin Chyc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie precedensu w prawie morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UMK, dr hab. Maria Anna Dragun-Gertner

Dyplom nr 3766.


Gdańsk, 27 marca 2014 r.