fbpx Paulina Zajadło-Węglarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Zajadło-Węglarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Zajadło-Węglarz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2014 roku

Paulina Zajadło-Węglarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja Responsibility to Protect. Studium z prawa międzynarodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. dr hab. Jerzy Brunon Menkes

Dyplom nr 3768.


Gdańsk, 27 marca 2014 r.