fbpx Krzysztof Marek Kowalke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Marek Kowalke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Marek Kowalke

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2014 roku

Krzysztof Marek Kowalke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza fundamentalna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek, prof. dr hab. Magdalena Katarzyna Jerzemowska

Dyplom nr 3770.


Gdańsk, 01 kwietnia 2014 r.