fbpx Krzysztof Marek Kowalke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Marek Kowalke

Krzysztof Marek Kowalke

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2014 roku

Krzysztof Marek Kowalke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza fundamentalna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek, prof. dr hab. Magdalena Katarzyna Jerzemowska

Dyplom nr 3770.


Gdańsk, 01 kwietnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 11:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba