fbpx Elżbieta Małecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Małecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Małecka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2014 roku

Elżbieta Małecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Jan Wierzba

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Pyka, prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 3771.


Gdańsk, 01 kwietnia 2014 r.