fbpx Mirosława Zofia Cybula | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosława Zofia Cybula | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosława Zofia Cybula

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Mirosława Zofia Cybula

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozumienie znaczenia czasowników operacyjnych przez uczniów i nauczycieli w kontekście zadań dydaktycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab.Teresa Alicja Bauman

Recenzenci: prof. UG, dr hab.Maria Groenwald, dr hab. Zdzisław Franciszek Aleksander

Dyplom nr 3774.


Gdańsk, 10 kwietnia 2014 r.