fbpx Stanisław Olgierd Danielewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stanisław Olgierd Danielewicz

Stanisław Olgierd Danielewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Stanisław Olgierd Danielewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz trójmiejskich środowisk jazzowych w tekstach prasowych 1945-2010”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. przew. kwal. II Leszek Józef Kulakowski

Dyplom nr 3777.


Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Data publikacji: piątek, 23 maja 2014 roku, 12:10
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba