fbpx Stanisław Olgierd Danielewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Olgierd Danielewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Olgierd Danielewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Stanisław Olgierd Danielewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz trójmiejskich środowisk jazzowych w tekstach prasowych 1945-2010”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. przew. kwal. II Leszek Józef Kulakowski

Dyplom nr 3777.


Gdańsk, 14 maja 2014 r.