fbpx Tomasz Jan Szturo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Jan Szturo

Tomasz Jan Szturo

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Tomasz Jan Szturo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aspekty eschatologiczne prozy Waldemara Łysiaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Ługowska, prof. UG, dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska

Dyplom nr 3779.


Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Data publikacji: piątek, 23 maja 2014 roku, 12:34
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba